SECURE I/O

Secure I/O
  • BioStar съвместим
  • Модул I/O за 1 врата
  • 4 входа / 2 изхода
 
Secure I/O2
  • BioStar 2 съвместим
  • Модул разширителен I/O 2 входа /1 изход


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ