СОФТУЕР BIOSTAR

Версии:

Софтуер
BioStar-SE
  • BioStar съвместим
  • BioStar стандартен софтуер
  • USB ключ
 
BioStar2-SE
  • BioStar 2 съвместим
  • BioStar стандартен софтуер, лиценз
 
BioStar2-TA
  • BioStar 2 съвместим
  • BioStar софтуер за контрол на работно време T&A
 
BioConnect
  • BioStar, BioStar 2 съвместим
  • BioStar софтуер за контрол на достъп, за интеграция   


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ