СЕРИЯ CKDE-P 100:

За откриване на метални предмети/частици в транспортирани материал. В минната промишленост и енергетиката - на опасни за транспортните системи и трошачно-пресевните инсталации метални предмети. В химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, преработката на пластмаси - на метални частици, попаднали в процеса на производство и транспортиране.

СЕРИЯ CKDE-P 100:
 • За месопреработвателната индустрия
 • Кръгла антена
 • Пригоден за работа с транспортна система под налягане (помпена)
 • Детекция на магнитни и немагнитни метали
 • Аналогови и цифрови филтри за редуциране на фалшивите включвания
 • Автоматично калибриране
 • Автоматична или ръчна компенсация
 • Възможност за въвеждане на 30 различни програми (настройки)
 • Лесни за работа потребителски менюта
 • Защита с парола на настройките
 • 3 релейни изхода
 • RS232 и RS485 интерфейси
 • Лесен монтаж, преместване и почистване
 • Корпус от неръждаема стомана
 • HACCP съвместим
 • Защита IP54

 

Етикети
MDR , лентови транспортьори , метал детектори , Метал детектори , Детектори за метал , Детекция на феромагнитни материали , Детекция на немагнитни материали , Откриване на метални предмети , Откриване на метални частици , Откриване на неметални частици , Метални примеси , Откриване на железни примеси в транспортирания материал. , Транспортиран материал , Насипен материал , Предпазване на транспортни системи и трошачно-пресевни инсталации , Минна промишленост , Химическа промишленост , Фармацевтична промишленост , Хранително-вкусова промишленост , Mесопреработвателна индустрия , Преработката на пластмаси , Дървообработваща промишленост , Метални частици , Феромагнитни частици , Железни частици , Частици ръжда , Насипен материал , , Рамкова антена , Плоска антена , Светъл отвор , Кръгла антена , Височина на материала върху ленатата , Антена под лентата , Антена под лентовото платно , Максимална чувствителност , Детекция на феромагнитни и немагнитни метали , Метал детектор TKDE , Метал детектор PKDE , Метал детектор LKDE , Метал детектор VKDE , Метал детектор КKDE , Метал детектор CKDE , Метал детектор CKDE-P , Метал детектор AVK-100 , Автоматично калибриране , Автоматична компенсация , Ежекторна система , Автоматична изхвърляща система , Изхвърляща система , Транспортна система , HACCP съвместим , HACCP съвместимост , Корпус от неръждаема стомана , Транспортна система под налягане , Гравитационен транспорт , Прахообразни материали , Гранулирани материали

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ