ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използват се за проверка на изпълнението на служебните задължения на патрулиращите охранители. Системата е 100 % мобилна, като мобилното устройство (четец) за маркиране се зарежда веднъж на 2-3 месеца. На всяка контролна точка от маршрута на гардовете се монтира идентификатор, който е пасивен и не се нуждае от захранване. В процеса на движение при достигане на контролната точка гардът се регистрира, с което удостоверява, че е посетил контролната точка. Ръководителят на охраната е в състояние да проследява и контролира изпълнението на обхода (патрулната дейност) на всеки от охранителите. Системата е защитена от вандализъм и предоставя разнообразни справки за движението по маршрутите. Закъсненията и пропуснатите контролни точки могат да бъдат веднага открити.


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ