НАСРЕЩНИЦИ С РАДИАЛНО ЗАВЪРТАНЕ НА РЕЗЕТО

1411RF: Електромагнитен насрещник, Fail Safe режим (отключен при липса на напрежение), усилие на задържане 300 kgf, радиално завъртане на резето, регулируемо  резе с ход 4 mm,12 V DC, 67 х 29 х 17 mm

1420RF: Електромагнитен насрещник, Fail Secure режим (заключен при липса на напрежение), лостче за деблокиране, усилие на задържане 300 kgf, радиално завъртане на резето, регулируемо  резе с ход 4 mm,12 V DC, 67 х 29 х 17 mm


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ