МАГНИТНИ РОЛКИ

За извличане (сепариране) на феромагнитни частици от транспортираните насипни или течни материали.
  • В минната промишленост и енергетиката - на опасни за транспортните системи и трошачно-пресевните инсталации метални предмети
  • В химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, преработката на пластмаси - на феромагнитни частици, попаднали в процеса на производство и транспортиране

Според типа на магнитите са:
  • С постоянни магнити – изработени от стронциев ферит или сплав NeFeBr
  • С електромагнити
Магнитните ролки притежават магнитно поле по цялата периферия и са подходящи за ползване като задвижващи или обръщателни барабани. Осигуряват много ефективна сепарация при непрекъснат транспорт на насипни материали, особено при ниска скорост и малка височина на материала върху ленатата.


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ