КЛЪСТЕР КОНТРОЛЕР

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
  • Поддържа до 8 модула за четци (Antenna или Wiegand) или до 16 четеца (8 врати с APB режим)
  • Пълна OffLine функционалност до 10000 карти и съответен брой групи за достъп
  • Пълен Firmware Upgrade на обекта
  • Поддръжа S-Bus комуникация
  • TCP/IP и RS485 интерфейси
  • Без или с LCD дисплей и четец за въвеждане на карти
  • Quick конектори за бързо включване на модули за четци към клъстер контролера
  • Захранващо напрежение 12-15 V DC
  • Доставят се с фабрично включени към тях 1, 2 или 3 Antenna, Wiegand и IO8 модули, както и самостоятелно
 
WIEGAND + LCD  
HCW915-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, LCD дисплей, 1 Wiegand модул за четци (поддържа 2 четеца)
HCW916-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, LCD дисплей, 2 Wiegand модула за четци (поддържа 4 четеца)
HCW917-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, LCD дисплей, 3 Wiegand модула за четци (поддържа 6 четеца)
HMW900-0-0GB 1 Wiegand модул за четци (поддържа 2 четеца)
 
WIEGAND  
HCW910-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, 1 Wiegand модул за четци (поддържа 2 четеца)
HCW911-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, 2 Wiegand модула за четци (поддържа 4 четеца)
HCW912-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, 3 Wiegand модула за четци (поддържа 6 четеца)
HMW900-0-0GB 1 Wiegand модул за четци (поддържа 2 четеца)
 
ANTENNA + LCD  
HCL915-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, LCD дисплей, 1 Antenna модул за четци (поддържа 2 четеца)
HCL916-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, LCD дисплей, 2 Antenna модула за четци (поддържа 4 четеца)
HCL917-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, LCD дисплей, 3 Antenna модула за четци (поддържа 6 четеца)
HML900-0-0GB 1 Antenna модул за четци (поддържа 2 четеца)
 
ANTENNA  
HCL910-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, 1 Antenna модул за четци (поддържа 2 четеца)
HCL911-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, 2 Antenna модула за четци (поддържа 4 четеца)
HCL912-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, 3 Antenna модула за четци (поддържа 6 четеца)
HML900-0-0GB 1 Antenna модул за четци (поддържа 2 четеца)
 
IO8  
HCO910-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус , 1 IO8 модул , 8 цифрови входа и 8 релейни изхода
HCO911-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, 2 IO8 модула, 16 цифрови входа и 16 релейни изхода
HCO912-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, 3 IO8 модула, 24 цифрови входа и 24 релейни изхода
HMO900-0-0GB IO8 модул, пластмасов корпус
HCM940-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, без дисплей, за IPS кутия
HCМ941-0-0GB Клъстер контролер, пластмасов корпус, без дисплей


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ