ВХОДНО-ИЗХОДНИ МОДУЛИ

Технически характеристики:
  • 8 релейни изхода за управление на асансьори и за интеграция със системи за сградна автоматизация (BMS)
  • 4 цифрови входа за управление за интеграция със системи за сградна автоматизация (BMS)
  • До 8 IO модула се включват към 1 клъстер контролер
  • Монтаж до 150 m от клъстер контролера по S-Bus шина (изисква отделен захранващ блок)


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ