АСПИРАЦИОНЕН ДИМЕН ДЕТЕКТОР UTC ASD20C С ДВОЙНА ДЕТЕКЦИЯ

Технически характеристики: 
  • Подходящ за адресируеми и конвенционални датчици от вички видове
  • По 1 безпотенциален изход за всеки детектор
  • 1 изход за повреда


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ