ИНФОРМАЦИОННИ ПАНЕЛИ

За индикация на режима на стаята, включва вътрешен и външен панел и захранващ блок.
 • Външен панел с индикатори за желанието на госта:
  • Не притеснявайте (Don not disturb)
  • Почистване (Clean up)
  • Звънец (Bell)
  • Номер на стая (за някои от моделите)
  • Вътрешен панел с Touch Screen бутони – управлява индикацията на външния панел
  • Не притеснявайте (Don not disturb)
  • Почистване (Clean up)
  • Изчакайте (Waiting)
 • Контролен модул
 • Напрежение 240 V
 • Вграден трансформатор


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ