МОДЕЛИ HiSEC 6 / HiSEC9

Технически характеристики: 
 • Задвижване - моторизирано
 • Метал детектор модел CEIA O2PN8
 • Посока на преминаване - двупосочна, вход (контрол с метал детектор) и изход
 • Материали - конструкция от стомана, профили 40х30х3 mm, бронирани стъкла с дебелина 27 mm, спецификация C2 (AP/B-AC/A - стандарти UNI 9186-9187)
 • Стандартни цветове - Черно RAL9005, Сиво RAL 7001, Синьо 5010, Кафяво RAL8019 и червено RAL 3000
 • Режим на работа - Вратите са винаги заключени. При сигнал за отваряне първата врата се отваря и посетителят влиза в кабината, като наличието на човек се проверява от вградената в пода везна. Първата врата се затваря, след което втората врата се отваря, позволявайки на посетителя да излезе от кабината. Втората врата се затваря след като посетителят е напускал кабината.
 • Защита от влизане на 2 човека в кабината - Електронната везна отчита дали в кабината са влезки двама човека. Везната на кабината е настроена за максимална маса 120 kg. При превишаване на максималната маса (наличие на двама човека в кабината или един човек и тежък багаж) контролерът на кабината включва съобщение на звуковия синтезатор за освобождаване на кабината. След като кабината бъде освободена, контролерът автоматично преминава в режим на готовност за следващо преминаване. 
 • Стандартните долна и горна граници на настройка на везната са от 1 до 140 kg. Възможно е по заявка горната граница да бъде 160 kg.
 • Всеки предмет, оставен в кабината, ще бъде регистриран от везната в процеса на рисетиране, след което контролерът ще включи алармата. Оставеният предмет трябва да бъде отстранен от кабината след отваряне в ръчен режим. Минималната маса на оставен в кабината предмет, която везната е в състояние да регистрира, е 250 g. 
 • Резервно захранване - Резервното захранване е включено като стандартна опция и осигурява работа от акумулаторни батерии в продължение на 2 часа (при напълно заредени и добре поддържани батерии).
 • Отпадане на захранващото напрежение - В случай на отпадане на захранващото напрежение външната врата остава отключена и може да бъде отворена ръчно. Вътрешната врата остава заключена от лостова система (разположената под заключен капак от вътрешната страна на кабината). Вътрешната врата може да бъде отворена (завъртяна) ръчно чрез лост, разположен в горната част на кабината под заключен капак.
 • Аварийно отваряне - при подаване на сигнал от конзолата за управление контролерът може да отвори вътрешната, външната или двете врати. Възможна е интеграция с пожароизвестителна система (чрез безпотенциален контакт).
 • Безопасност - Ръбовете на кабината и вратите са снабдени с пневматични устройства за безопасност (датчици на налягане), които реверсират движението на вратата при допирането й до непреодолима преграда. Вратата се отваря напълно за отстраняване на препятствието, след което прави повторен опит за затваряне. При оставане на препятствието в зоната на движение на вратата опитите за затваряне продължават 6 s, след което контролерът включва алармата на конзолата за дистанционно управление.
 • Стойността на съпротивителния момент на вратата е настроена на 8 - 12 kg, при горна граница вратата ще забави движението си, ще спре и ще се реверсира (отвори). Двигателят е снабден със защита срещу претоварване.
 • Интерком - монтира се като стандартна опция.
 • Захранване - 230 V AC, 50 Hz.
 • Консумирана мощност - 330 VA.
 • Монтаж - вътрешен или полувъншен (под козирка).
 • Температурен диапазон - от -10 до 55 градуса по Целзий
Аксесоари:
 • Материал на кабината - стомана с прахово полимерно покритие, неръждаема стомана, месинг
 • Метал детектор - CEIA O2PN7 метал детектор. При влизане в кабината с оръжие или подобен метален предмет вътрешната врата остава заключена. Външната врата остава отворена и контролерът включва съобщенито на звуковият синтезатор за освобождаване на кабината. След напускане на кабината външната врата се затваря и контролерът се рисетира.
 • Диапазони на везната - възможни са 8 диапазона на везната, от 1 до 140 kg
 • Пропускателна способност - около 4,5 човека за 1 минута на кабина


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ