ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Използват се за физическо ограничаване на достъпа до контролирани зони, като не допускат едновременно преминаване на повече от 1 човек.

Могат да се управляват от:
 • Системи за контрол на достъп
 • Пулт с бутони
 • Устройства за монети и жетони (например за платен достъп до обществени тоалетни, плувни басейни, фитнес зали, SPA центрове)

Според конструкцията биват:
 • Ротационни ниски с 3-раменен стоманен ротор, за подов и за стенен монтаж, с прахово полимерно покритие или от неръждаема стомана AISI304
 • Ротационни ниски с 3-раменен стъклен ротор, от неръждаема стомана AISI304 
 • Със завъртащи се стъклени секторни елементи (ниски)
 • С плъзгащи се стъклени елементи (ниски и високи)
 • Ротационни високи, с 3-раменен и 4-раменен стоманен ротор, осигуряващи висока степен на сигурност срещу преодоляване, за вътрешен и вънешен монтаж, с прахово полимерно покритие или от неръждаема стомана AISI304
 • Ротационни високи, с 3-раменен стъклен ротор, осигуряващи висока степен на сигурност срещу преодоляване, за вътрешен монтаж, с от неръждаема стомана AISI304
 • Шлюзови кабини с и без вграден метал детектор, с вградена везна, с широчина на прохода 60 cm и 90 cm
 • Пропускателната способност на турникетите (преминавания за 1 минутра) е съгласно следната таблица.
ЧЕТЕЦ Ниски Стъклени HiddenGate NO HiddenGate NC Високи Шлюз. кабина
Безконтактен 40 35 40 40 17 6
Магнитен 30 30 30 25 15 5,5
Магнитен+ПИН 12 12 20 20 8,5 4,5
SMART 20 20 30 25 12 4,5
SMART+ПИН 10 10 20 20 7,5 4

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ