, :
 • 50 %

 • 10 % ,

 • 40 %

, 70 % .

:

 • (1), ( ), , , . .

 • (2) .

 • , (8), , (3) .

 • (4) , .

 • (5).

 • (6) ( ) .

 • (7) .

 • (10) .

 • (11).

 • - (13) .

 • - (14).

 • (15) .

 • (16) .

 • , (17) .

 • , (19) .

 • (18).

, , , (, , , ).

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg