. N

SM 2 L

(Day Alarm):

  • , 85 dB

  • 230 V AC

  • 12 V DC, 40 mA

  • IP20

  • 210 x 80 x 55 mm

  • - SM SIGN, 121 x 269 mm

SM FB

:

  • :

  • 17 mm Euro SM PZ GS, 3

  • ( )

  • 123 79 65 mm

SM 10 A

, , 13 70 14 mm

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg