EASY 

- 230 V, 50 Hz

- - , ,

,

/ 7 s

IP67

:

  • 115 500 mm

  • 200 mm 700 mm

:

  • 6000 J / 70 000 J

  • 10 000 J / 250 000 J

- CDK, 1 4

-

- -20 +60 degree C

 

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg