ALCOR-N

 • 1 2 230 V AC
 • LED

:

 • ¾
 • /
RIGEL-5

 • 1 2 230 V AC/600 W
 • LED
 • /
 • 3
ALTAIR P:

 • 1 2 230 V AC
 • LED
 • 3

:

 • ¾
 • /
zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg